KLACHTENPROCEDURE

 

Klachten- en geschillenregeling 

Door de logopedist wordt op een zeer zorgvuldige en klantvriendelijke manier gewerkt. Toch kan het gebeuren dat niet alles naar wens verloopt. Het kan voorkomen dat je als cliënt of ouder/opvoeder klachten hebt over de logopedist of de logopedische behandeling. Hiervoor hebben wij een klachtenprocedure. Wanneer je niet tevreden bent kun je dit in eerste instantie bespreken met de desbetreffende logopedist of met de praktijkhouder, Renate Jansen. Er kan dan naar een oplossing gezocht worden. Er wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan met jouw klacht. Renate Jansen is bereikbaar op telefoonnummer  0299-371481

Lukt het niet om tot een goede oplossing te komen dan kunt u terecht bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Logopediepraktijk Edam  is hierbij aangesloten.